Kapbreedte BK
Ruitafmetingen
ar x br [mm] x dr [mm]
Aantal kleppen per LZG
Aanbevolen LZG
Aantal kleppen per EWA
U moet de elektrische aandrijving